Servizos de estelado

Qué Ofrecemos

Bioforga leva a cabo servicios de estelado para grandes volumes de madeira, sen limitación xeográfica.

Dispoñemos dunha importante frota de esteladoras, de gran producción e versatilidade, o que nos permite dar cobertura as necesidades dos nosos clientes.


Os nosos equipos acompáñanse de Vehículos Taller o que nos permite dar unha resposta inmediata ante calquer problema avería imprevisto .